นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

แพคเกจแนะนำ

เพื่อสุขภาพที่ดีควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ และอย่าลืมตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022

แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2022

วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2565

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

หน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ [Mobile CCU, ICU]

ด้วยศักยภาพหน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ที่พร้อมสรรพด้วยยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการกู้ชีพครบครัน

เรือพยาบาล [Hydrolance]

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะกูด เกาะหมาก เกาะช้าง ในจังหวัดตราด

บริการเคลื่อนย้ายทางอากาศ [Air Ambulance Service]

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

ศูนย์ตรวจรักษาโรค

ศูนย์และคลินิก

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์สุขภาพสตรี