นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

th TH en EN km KM

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

หน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ [Mobile CCU, ICU]

ด้วยศักยภาพหน่วยอภิบาลเคลื่อนที่ที่พร้อมสรรพด้วยยอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการกู้ชีพครบครัน

เรือพยาบาล [Hydrolance]

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะกูด เกาะหมาก เกาะช้าง ในจังหวัดตราด

บริการเคลื่อนย้ายทางอากาศ [Air Ambulance Service]

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ

ศูนย์ตรวจรักษาโรค

ศูนย์และคลินิก

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์สุขภาพสตรี