โรคอาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษในช่วงอากาศร้อนเพิ่ม

foodpoisoning

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอาจส่งผลให้เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการรับประทานอาหารอยู่เสมอ โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงไม่สุกหรือไม่ผ่านความร้อน

รวมถึงอาหารที่บูดเสียง่าย เช่น อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า การปรุง การเก็บอาหาร ต้องคำนึงถึงความสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อน และขอให้ประชาชนยึดหลัก "สุก ร้อน สะอาด" โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ด้วยความร้อน ไม่มีแมลงวันตอม ก่อนหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งและเก็บถนอมอาหารอย่างถูกวิธี ในส่วนอาหารที่ปรุงประกอบไว้นานแล้ว ขอให้สำรวจอาหารก่อน หากมีกลิ่น รส หรือรูปเปลี่ยนไป ไม่ควรรับประทานต่อ ส่วนอาหารที่กลิ่น รส หรือรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน

โดยผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะ คอแห้งกระหายน้ำและอาจมีไข้ได้ ในรายที่มีอาการถ่ายอุจจาระมากๆ ผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกหมดสติได้  การช่วยเหลือเบื้องต้นควรให้จิบสารละลายเกลือแร่ โอ อาร์ เอส บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ 

ที่มา : กรมควบคุมโรค

 

 

 

 

170 views
1719

ฉุกเฉิน เรียกรถพยาบาล
พร้อมบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

โทรหาเรา

Phone: 039 612 000

แผนที่โรงพยาบาล

วิธีการเดินทาง

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch!