โทรหาเรา tel red 039 612 000

หรือ tel red 1719 (Local Calls)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan)

8427 views

Studio Session 2012 

เป็นเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสามารถ SCAN ผู้ป่วยได้เร็วถึง 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 0.4 วินาที จึงทำให้การตรวจร่างกาย ด้วยเครื่อง CT SCAN มีความคมชัดความละเอียดของภาพมากขึ้น ลดปริมาณรังสีได้สูงสุดถึง 82% เพื่อ ความปลอดภัย แม้ผู้ป่วยเด็กก็สามารถ SCAN ได้ อีกทั้งยัง SCAN ได้อย่างรวดเร็วขึ้นจนกระทั่งสามารถ ตรวจอวัยวะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอย่างหัวใจได้ ความสมารถของ Computer ในการจัดการข้อมูลที่ SCAN ผู้ป่วย ก็พัฒนาอย่างมาก ทำให้การสร้างภาพ 3 มิติมีความคมชัดมากขึ้น สามารถดูภาพในระนาบต่างๆ รวมทั้ง การสร้างภาพแบบเดียวกับการตรวจส่องกล้อง

การตรวจ CT SCAN เป็นการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์สร้างภาพในแนวตัดขวางของร่างกาย ด้วยการนำภาพที่ถ่ายด้วยรังสีเอกซ์หลายๆภาพมา ประกอบกัน เพื่อตรวจหาความผิดปกติในเนื้อเยื่อ กระดูก หรือโครงสร้างของร่างกาย

สามารถตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • ตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อสมอง (Brain CT)
  • ตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้อง (Abdominal CT)
  • ตรวจกระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อหาความผิดปกติ
  • ตรวจหาปริมาณแคลเซียมที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Calcium Score)
  • ตรวจหาเนื้องอกระยะเริ่มต้นในเนื้อเยื่อปอด
  • ตรวจระบบหลอดเลือดแดงในทุกส่วนของร่างกาย (CTA)
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan) รูปภาพ 1   เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan) รูปภาพ 2   เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan) รูปภาพ 3   เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan) รูปภาพ 4   เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan) รูปภาพ 5   เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (128-Slice CT. Scan) รูปภาพ 6