โทรหาเรา tel red 039 612 000

หรือ tel red 1719 (Local Calls)

รายชื่อบริษัทประกันที่สามารถใช้สิทธิ์กับ KCIH และ KMIC

ชื่อบริษัท / Company โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล
Koh Chang International Hospital
คลินิกเกาะหมากอินเตอร์เนชั่นแนล
Koh Mak International Hospital
PAOPDIPDPAOPD
FWD - เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต check circle check circle check circle check circle check circle
The Viriyah Insurance - วิริยะประกันภัย check circle check circle check circle check circle check circle
Tokyo Marine - โตเกียวมารีนประกันชีวิต check circle check circle times circle check circle check circle
AWP Service - บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด check circle check circle check circle check circle check circle
Cigna - บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
Southeast Insurance - อาคเนย์ประกันภัย check circle check circle check circle check circle check circle

Medihealth Network

ต้องดูหน้าบัตรว่ามีคำว่า "MedihealTH"
Indara Insurance Public Co., Ltd. - บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
Sompo Insurance (Thailand) Public Co.,Ltd. - บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
KSK Insurance (Thailand) Public Co., Ltd. - บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
South East Insurance Public Co., Ltd - บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
Dhipaya Insurance Public Co., Ltd - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle

Med-sure Services

ต้องดูหน้าบัตรว่ามีคำว่า "Med-sure"
Pacific Cross Health Insurance PCL - บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
Sri Ayudhya General Insurance - บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
Sompo - บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle

TPA

ต้องดูหน้าบัตรว่ามีคำว่า "TPA"
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ไทยเศรษฐกิจ จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
Sokxay Insurance (บริษัทโชคชัย ประกันภัย จำกัด สปป.ลาว) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี้ check circle check circle check circle check circle check circle

Health Benefit Consultant

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
Allianz General Laos check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
MiCare Sdn Bhd check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) check circle check circle check circle check circle check circle

 

238 views