นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

th TH en EN km KM

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

สนับสนุนงานวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด

Average rating

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมงานและสนับสนุนงานวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดโดยมีเด็กพิการที่ขึ้นทะเบียนในระบบ และผู้ปกครองที่สามารถเข้าร่วมงานได้ ประมาณ 150 คน กิจกรรมประกอบด้วยการจับฉลากมอบของขวัญจากผู้มีจิตศัทธา เกมนันทนาการตามซุ้มเกมต่างๆ กิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กพิการจากแต่ละหน่วยบริการ และร่วมรับประทานอาหาร บรรยาการในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มที่สดใส สร้างความประทับใจแก่เด็กพิการและผู้ปกครองเป็นอย่างมากทั้งนี้ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด เป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเตรียมความพร้อม เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถอยู่ในสัมคมปกติได้อย่างมีความสุข

S 150102276 fb

#นาทีชีวิตคิดถึงเรา

tel 1719

573 views