นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

th TH en EN km KM

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร COVID-19 และมาตรการป้องกัน

Average rating

covid title 01

เนื่องจากประกาศการแจ้งเตือนของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธู์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ทางโรงพยาบาลฯมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง เพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของโรค เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดภายในโรงพยาบาล

 

Covid TH

คลิกกลับสู่ด้านบน

safty web

covid Evalator web

 คลิกกลับสู่ด้านบน

covid mask web

 คลิกกลับสู่ด้านบน

 Covid 19

คลิกกลับสู่ด้านบน

1757 views