th TH en EN km KM

ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน

Average rating
1 โหวต

IMG 4441 fb

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รพ.พยาบาลกรุงเทพตราด นำโดยเเพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ จัดซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน (Code 8) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพเป็นการเตรียมความพร้อมในการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ขึ้น บุคลากรทั้งหมดจะได้มีความพร้อมและปฏิบัติงานได้จริงและช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงที โดยจัดการฝึกซ้อมและสาธิต ณ อาคารไตเทียม โรงพยาบาลกรุงเทพตราด 

เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 1   เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 2   เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 3   เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 4   เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 5   เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 6   เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 7   เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 8   เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 9   เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 10   เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 11   เตรียมพร้อมปฏิบัติการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน พารามิเตอร์รูปภาพ 12
1801 views
 

ติดต่อเรา