นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

เยี่ยมสำรวจภายใต้สถานการณ์พิเศษ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA

Average rating

Survey under special circumstance status HAเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำโดยนายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รับการเยี่ยมสำรวจภายใต้สถานการณ์ พิเศษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) HA

676 views