นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับเเพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

Average rating

vaccine staff

สุขภาพดี...เริ่มต้นที่ตัวเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้จัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับเเพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เพื่อ ส่งเสริมให้พนักงานมีภูมิคุ้มกันและลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝน อีกทั้งยังทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และห่างไกลความเจ็บป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 21 กรกฎาคม 2564

651 views