นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด และคณะทำงานลงพื้นที่เกาะกูด

Average rating

2021 07 12 085645

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยม นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูด นายแพทย์วิสัยทัศน์ รัตนวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด และตัวแทนสถานประกอบการ เพื่อร่วมพูดคุยและวางแผนแนวทางการดูแลสุขภาพของประชาชนเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นอกจากนี้ ร่วมประสานงานการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยใช้เรือ Hydrolance รับ-ส่งผู้ป่วยในพื้นที่เกาะกูด และพื้นที่เกาะต่างๆ เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1361 views