นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

th TH en EN km KM

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

ขยายเวลาใช้สิทธิ์ โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS CHECK UP 990

Average rating

BDMS Check UP 990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS CHECK UP

ขยายเวลาใช้สิทธิ์ถึง 31 ธันวาคม 64

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS CHECK UP

รายการตรวจ
การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ การหาค่าดัชนีมวลกาย BP, Pulse, BMI ● 
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count (CBC)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด Glycated Hb (HbA1c)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL- Cholesterol (Direct) (LDL-C)
ตรวจการทำงานของไต Creatinine (plus GFR) / Blood Urea Nitrogen
ตรวจการทำงานของตับ Bilirubin / ALT (SGPT) / AST (SGOT)
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด Triglycerides
ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-Ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physician Examination

หมายเหตุ

  • แพคเกจนี้สำหรับบุคคลทั่วไป
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 3 วันก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • สามารถใช้บริการได้ถึง 31 ธ.ค. 2564
  • สั่งซื้อสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 039 552 781, 039 612 000 เวลาทำการ 07.00 - 16.00 น.
1815 views