นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

กิจกรรมวันล้างมือโลก

Average rating

12 hand

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลกรุงเทพตราดจัดกิจกรรม"วันล้างมือโลก" เวลา 09.30-12.00 น. ณ หน้าเแผนกเวชระเบียน เพื่อให้บุคลากรทางแพทย์ ผู้ป่วยและญาติได้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันและลดอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

1415 views