นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีเปิด Koh Chang Together

Average rating

11 11 02

11 11 03

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการท่องเที่ยวรูปแบบพิเศษ "Koh Chang Together" โดยผู้ว่าราชการ จ. ตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ มอบประกาศนียบัตรแก่สถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA+ (81 ราย) และแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตราดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 11:11 เที่ยวตราดซื้อ 1 แถม 1 ณ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง

894 views