นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

ข่าวสารและกิจกรรม

News and Event

เรื่องทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย

Average rating

Registor 02

เนื่องด้วยจะทำลายแฟ้มประวัติแบบกระดาษทั้งหมด เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดเก็บเป็น Electronic โดยจะสแกน เก็บประวัติย้อนหลังให้ตั้งแต่วันที่ 1/2555-1/2565 เท่านั้น หากพ้นวันกำหนดนี้โรงพยาบาลจะดำเนินการทำลายแฟ้มทั้งหมดหากผู้รับบริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากแฟ้มประวัติการรักษา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ แผนกเวชระเบียน 039 612 000, 039 552 777 โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565
606 views