โทรหาเรา tel red 039 612 000

หรือ tel red 1719 (Local Calls)

บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ

2313 views

Poster01

เปิดรับปรึกษาเลิกบุหรี่ โดยจิตแพทย์

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
เปิดรับปรึกษาเลิกบุหรี่ โดยจิตแพทย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะ 31 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
สามารถติดต่อนัดหมายได้ที่ คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โทร. 039-552-781

ฉุกเฉินโทร. tel 1719

ข่าวล่าสุด

ร่างกายที่แข็งแรง เพื่อชัยชนะศึกไทยลีก
"ร่างกายที่แข็งแรง เพื่อชัยชนะศึกไทยลีก" เมื่อวัน ...
การทำลายเเฟ้มประวัติผู้ป่วย
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด มอบทุนการศึกษา สาขา...
นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุ ...
บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ
เปิดรับปรึกษาเลิกบุหรี่ โดยจิตแพทย์ เนื่องในวันงด ...
กิจกรรมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวั...
เมื่อวันทีี่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงเทพต ...
อ่านต่อ..