โทรหาเรา tel red 039 612 000

หรือ tel red 1719 (Local Calls)

ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

134 views

โรงพยาบาลกรุงเทพตราดร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

วันที่ 29 ส.ค.2562  เพื่อร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในถนน เพราะในปัจจุบันนี้ ปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน นับว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐว่าด้วย ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยการส่งเสริมให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กรทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ปฏิบัตรตามกฎหมายจราจร อันจะเป็นการลดความสูญเสียของบุคลากรในหน่วยงานจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

NewsLetter Mou พรบ.กลาง

#นาทีชีวิตคิดถึงเรา

tel 1719

ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รูปภาพ 1   ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รูปภาพ 2   ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รูปภาพ 3   ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รูปภาพ 4   ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รูปภาพ 5   ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รูปภาพ 6   ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รูปภาพ 7   ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รูปภาพ 8   ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รูปภาพ 9   ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน รูปภาพ 10