โทรหาเรา tel red 039 612 000

หรือ tel red 1719 (Local Calls)

“Koh Chang Plogging” อพท.วิ่งเก็บขยะ รักษ์โลก

69 views

โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับอพท. ในกิจกรรม “Koh Chang Plogging” อพท.วิ่งเก็บขยะ รักษ์โลก
พร้อมออกหน่วยปฐมพยาบาลดูแลนักวิ่งกว่า 200 ชีวิต

วันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมวิ่งเก็บขยะ รักษ์โลก ในครั้งนี้ทาง อพท.ได้ร่วมกับ สำนักงานอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง กลุ่มจิตอาสา Trash Hero Koh Chang และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป พนักงานสถานประกอบการ และส่วนราชการในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมรักษาความสะอาด แหล่งท่องเที่ยว โดยใช้กิจกรรมด้านกีฬา เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการมีร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะช้าง

โดยจะวิ่งเก็บขยะไปตามชายหาดคลองพร้าว และสองข้างถนนชุมชนคลองพร้าว-ชุมชนมาบค้างคาว-ชุมชนไก่แบ้ จุดหมายเส้นชัยคือ ที่จุดชมวิวไก่แบ้ รวมระยะทาง 8.3 ก.ม.ซึ่งนักวิ่งสามารถเก็บขยะได้รวมกันทั้งหมดประมาณ 1 ตัน

NewsLetter koh chang plogging

#นาทีชีวิตคิดถึงเรา

tel 1719