โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย

Average rating
667 views

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน หลายระบบ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพตราดเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้รับบริการ ด้วยความปลอดภัย

NewsLetter code 3

#นาทีชีวิตคิดถึงเรา

tel 1719

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 1   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 2   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 3   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 4   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 5   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 6   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 7   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 8   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 9   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 10   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 11   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย พารามิเตอร์รูปภาพ 12
1719

ฉุกเฉิน เรียกรถพยาบาล
พร้อมบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

โทรหาเรา

Phone: 039 612 000

แผนที่โรงพยาบาล

วิธีการเดินทาง

CONNECT WITH US

We're on Social Networks. Follow us & get in touch!