โทรหาเรา tel red 039 612 000

หรือ tel red 1719 (Local Calls)

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย

140 views

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน หลายระบบ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพตราดเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้รับบริการ ด้วยความปลอดภัย

NewsLetter code 3

#นาทีชีวิตคิดถึงเรา

tel 1719

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 1   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 2   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 3   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 4   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 5   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 6   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 7   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 8   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 9   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 10   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 11   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ได้ดำเนินการซ้อมแผนการดูแลผู้ป่วย รูปภาพ 12