โทรหาเรา tel red 039 612 000

หรือ tel red 1719 (Local Calls)

Highlight Content

เปิดรับปรึกษาเลิกบุหรี่ โดยจิตแพทย์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เปิดรับปรึกษาเลิกบุหรี่ โดยจิตแพทย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะ 31 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา ...