นาทีชีวิต คิดถึงเรา : EVERY SECOND COUNT

คณะผู้บริหารโรงพยาบาล

Team Management

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

Average rating
2 โหวต

รู้จักกับคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

dr.kongkiat

นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์
ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 3

Dr.Somkid

นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

Dr.Lerdchai towinus

นายแพทย์เลิศชาย โตวินัส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด

13630 views