โทรหาเรา tel red 039 612 000

หรือ tel red 1719 (Local Calls)

จากวันนั้น...ถึงวันนี้

30736 views
IMG 9428 sketch up

ประวัติความเป็นมา

  • +

   2536

   คณะแพทย์  พยาบาล  และนักธุรกิจ กลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาล เอกชนแห่งแรกของจังหวัดตราด
  • 2

   2537

   โรงพยาบาลกรุงเทพได้เข้ามาร่วมธุรกิจ ใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
   +
  • +

   2540

   โรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ
  • +

   2545

   ขยายกิจการการให้บริการไปที่เกาะช้างโดยใช้ชื่อว่า “คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง
  • +

   2548

   ขยายศักยภาพการให้บริการเพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นและมีความทันสมัยมากขึ้น

  • +

   2554

   โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation : HA) จากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
  • +

   2554

   คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถาน พยาบาลประเภท Ambulatory Care standard จากองค์กร JCI (Joint Commission International) ที่แรกในประเทศไทย
  • +

   2556

   ขยายพื้นที่ให้บริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารให้สวยงาม และทันสมัย
  • +

   2558

   เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง พร้อมให้บริการด้านการรักษา พยาบาลแก่ท่านและครอบครัว โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลายสาขา ตลอดจนบุคลากรด้านการ รักษาพยาบาลที่พร้อมให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • +

   2560

   ปรับปรุงห้องพัก ยกระดับห้องพักให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการบริการ
  • +

   2560

   อัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์ ซึ่งได้รับพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพตราด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560